LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul urban din România

Proiect inițiat de Asociația Peisagiștilor din România și co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Valoarea proiectului este de 75.957,10 CHF, din care contribuția finanțatorul este de 68.285,43 CHF (89,90%), iar a Asociației de 7.671,67 CHF (10,10%), din totalul costurilor eligibile.

Prin obiectivul său general, proiectul urmărește creşterea gradului de implicare a societăţii civile româneşti în procesul de conformare, modelare, gestionare şi elaborare de politici asupra spațiilor verzi urbane. Ca obiective adiacente, urmărește întocmirea unei metodologii de studiu și analiză asupra conținutului legii care reglementează și administrează spațiile verzi din intravilan (Legea 24/2007), implicarea societății civile (din cele trei orașe pilot, Timișoara, Cluj-Napoca, București) în procesele de elaborare a politicilor privitoare la spaţiile verzi din orașe şi în domeniul protecției mediului, prin organizarea de ateliere de lucru cu largă participare și nu în ultimul rând, întărirea capacităţii organizaţionale şi consolidarea Asociaţiei Peisagiştilor din România - AsoP, ca singura asociație profesională din țară, care activează în domeniul conservării, protecției și amenajării peisajului cât şi al creșterii calităţii spaţiului, prin implicarea în elaborarea de strategii și politici, cu impact local, regional sau național.

Asociația este susținută în acest demers de 9 entități (8 naționale, 1 elvețiană), o garanție în plus în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin proiect, respectiv:

  • Asociația Peisagiștilor din România-AsoP, Filiala Teritorială Vest
  • Asociația Peisagiștilor din România-AsoP, Filiala Teritorială București-Ilfov
  • Asociația Peisagiștilor din România-AsoP, Filiala Teritorială Nord-Vest
  • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ‘Regele Mihai I al României‘ din Timișoara
  • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca
  • Ordinul Arhitecților din România (OAR), Filiala Teritorială Timiș
  • Ordinul Arhitecților din România (OAR), Filiala Teritorială Transilvania
  • Asociația ActiveWatch
  • Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA) - asociația profesională omoloagă din Elveția.

Proiectul se va desfășura pe perioada a 12 luni (1 martie 2016 - 28 februarie 2017), în trei orașe pilot din România: Timișoara, Cluj-Napoca și București, cu implicarea societății civile.