Echipa


Alexandru Ciobota
Nume Ciobota
Prenume Alexandru
Pozitie Coordonator proiect (MP), Asociația Peisagiștilor din România - AsoP
Functie Peisagist
Prezentare personală
Alexandru Ciobotă a absolvit Peisagistica în 2005 la Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, urmând în 2009 Masterul de Urbanism la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica din Timișoara. În 2004 se află printre fondatorii Asociației Peisagiștilor din România urmând să se implice activ în proiectele acestei asociații. În 2005 fondează alături de peisagiștii Raluca Rusu și Cristian Ilea compania Private Design SRL. În intervalul 2007-2009 este delegat și observator în cadrul Adunării Generale IFLA Europe (ex. EFLA) susținând candidatura AsoP România ca asociație membră cu drept de vot în cadrul organizației profesionale europene. În intervalul 2006-2010 ocupă funcția de președinte al Asociației Peisagiștilor din România - AsoP, primind un nou mandat pentru această funcție pentru intervalul 2012-2016. În aceste mandate, Alexandru Ciobotă a militat permanent pentru formarea și reformare profesiei de peisagist în România și dezvoltarea permanentă a Asociației Peisagiștilor din România - AsoP. A inițiat sau a fost implicat în proiecte precum: înscrierea ocupației de peisagist în COR, aplicație pentru obținerea statutului de utilitate publică a asociației, proiecte de schimbare a Statutului asociației și a militat permanent pentru extinderea asociației la nivel național susținând că AsoP România poate deveni o platformă națională pentru toți peisagiștii români. A fost implicat de asemeni ca manager de proiect sau membru într-o serie de proiecte care au crescut prestigiul profesiei de peisagist la nivel național și internațional. În prezent, este doctorand al Facultății de Arhitetcură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica din Timișoara cu o cercetare privind politicile agricole și peisajul rural în Banat.
Raluca Rusu
Nume Rusu
Prenume R. Raluca
Pozitie Coordonator proiect (MP), Asociația Peisagiștilor din România - AsoP
Functie Peisagist
Prezentare personală
Raluca R. Rusu este peisagist practicant din anul 2005, după absolvirea specializării de Peisagistică în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara. Experiența profesională include diverse proiecte de planificare a peisajului și a spațiilor verzi, precum și proiecte culturale, cercetări asupra patrimoniului și peisajului cultural.
Membru fondator al AsoP România și vicepreședinte al AsoP Vest, poziții în cadrul cărora desfășoară o implicare activă în reprezentarea intereselor profesiei de peisagist în România, doar numind câteva: membru în echipa de lucru pentru introducerea ocupației de Peisagist în nomenclatorul calificărilor (COR), luări de poziție față de diverse proiecte de intervenție asupra spațiilor verzi, observator AsoP România în cadrul ședințelor Adunării Generale IFLA Europe-EFLA (2007, 2008, 2009).
În prezent este doctorand al Facultății de Litere, istorie și teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara cu o cercetare privind practicile patrimoniale. În perioada anului 2016, pe o perioadă de 4 luni a beneficiat de un stagiu de documentare și o bursă de studiu în cadrul Universității din Fribourg, Elveția.
Alexandru Ciobota
Nume Condoroș
Prenume Andrei
Pozitie Specialist 1.2, AsoP Vest (Partener 1)
Functie Peisagist
Prezentare personală
Andrei Condoroș a absolvit Peisagistica în 2009 la Facultatea de Horticultură și Silvicultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara (U.S.A.M.V.B.T). Începând cu 2010 urmează cursurile masterale în urbanism la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica din Timișoara, cu o temă de disertație ce viza ‘Amenajarea spaţiului public: Lotul 5C. Zona Dacia (Timișoara). Începând cu 2014 este doctorand al Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica din Timișoara (UPT), o teză ce privește cercetarea, protecția și revigorarea peisajului cultural rural din zona Făget (Banat).
În prezent deține funcția de președinte al Asociației Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala Teritorială Vest, a cărui membru fondator este și cea de vicepreședinte al Asociației Peisagiștilor din România - AsoP.
La nivel internațional, este membru al Federației Internaționale a Arhitecților Peisagiști (IFLA), Regiunea Europeană (IFLA Europe), în cadrul căreia, a ocupat mai multe poziții: observator (2008-2010), delegat permanent din partea AsoP România (2010-2013), vicepreședinte - Practică Profesională (2013-2015), cu un portofoliu care a acoperit o gamă variată de proiecte și acțiuni, dintre care unul a fost - Green infrastructures (ro. Infrastructuri ecologice), pe care l-a și coordonat, având privilegiul la momentul respectiv să reprezinte atât IFLA Europe cât și ECTP-CEU (Consiliul European al Urbaniștilor) la nivelul Grupului de lucru (GIIR WG) instituit de Comisia Europeană prin Directoratul de Mediu, care să pună în aplicare la nivel local, regional și comunitar, strategia CE pentru această nouă măsură, un proces în derulare. Odată cu aderarea în 2011 a AsoP România la CIVILSCAPE, deține calitatea de membru în Consiliul Consultativ.
Maria Teodora Sirca
Nume Sîrca
Prenume Maria Teodora
Pozitie Colaborator, AsoP Vest (Partener 1)
Functie Peisagist
Prezentare personală
Sîrca Maria - Teodora a absolvit Peisagistica în 2012 la Facultatea de Horticultură și Silvicultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara. În perioada 2012-2014 urmează cursurile de master la Facultatea de Arhitectură și Urbanism, specializarea Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Universității Politehnica din Timișoara, și realizează lucrarea de disertație cu tema ce viza “Estimarea potentialului ecologic al spațiilor verzi din Timișoara ca element determinant în evaluarea necesarului de plantații în arealul limitrof”.

În prezent deține funcția de membru asociat al Asociației Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala Teritorială Vest.
Rebecca Bedelean
Nume Bedelean
Prenume Rebecca
Pozitie Colaborator, AsoP Vest (Partener 1)
Functie Peisagist
Prezentare personală
Rebecca Bedelean a absolvit specializarea de Peisagistică în 2012 la Facultatea de Horticultură și Silvicultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara (U.S.A.M.V.B.T). În perioada 2012 - 2014 urmează cursurile postuniversitare de masterat în Urbanism și Amenajarea Teritoriului la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica din Timișoara (U.P.T.) unde încheie cu o cercetare privind „INTERVENȚII ÎN SPAȚIUL RURAL DIN PUNCT DE VEDERE AL PEISAJULUI DUPĂ ANUL 2000, Studiu de caz – Lacurile Comunei Ghioroc”.
Rebecca Bedelean își continuă pregătirea în arhitectura peisajului în două birouri din Europa, respectiv ‘Garden Frame’ (Lisabona - 2013) și ‘Wilder Associates’ (Londra - 2014). Începând cu 2015 își începe activitatea ca peisagist în România.
În 2009 devine membru al Asociației Peisagiștilor din România - AsoP, urmând să devină coordonator al Departamentului de Studenți (2010 - 2012), secretar și membru asociat al Asociației Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala Teritorială Vest în prezent. În tot acest timp desfășoară o implicare activă în numeroase proiecte ale asociației și luări de poziție față de diferite proiecte de intervenție asupra spațiilor verzi.
Diana Culescu
Nume Culescu
Prenume Diana
Pozitie Colaborator, AsoP Vest (Partener 1)
Functie Peisagist
Prezentare personală
Diana Culescu a absolvit Specializarea Peisagistică a Facultății de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București în 2006 și Masterul de Dezvoltare Urbană Integrată, în 2008, în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București. În anul 2015 a obținut titlul de Doctor în Horticultură pe baza tezei având ca temă ”Elaborarea unei metode de analiză a calității spațiilor verzi urbane”.
Activitatea sa curentă implică proiectarea și punerea în aplicare a unei game largi de proiecte în domeniul arhitecturii peisajului și a planificării urbane în cadrul RPR Birou de studii contemporane.
De asemenea, între interesele sale se înscrie și dezvoltarea domeniului profesional în care activează în România. Astfel, în 2007, Diana Culescu a devenit membru al Asociației Peisagiștilor din România - AsoP, iar în 2009 a participat la fondarea Filialei București, organizație în care a ocupat și funcția de președinte în perioada 2011-2015. Din iunie 2016 a devenit președinte al Asociației Peisagiștilor din România - AsoP continuând din această poziție demersurile pentru consolidarea profesiei de peisagist și a domeniului peisagistic din țara noastră.
Andreea Raducu Lefter
Nume Raducu Lefter
Prenume Andreea
Pozitie Specialist 2.2, echipa AsoP București (Partener 2)
Functie Peisagist
Prezentare personală
Andreea Raducu Lefter a absolvit Specializarea Peisagistică a Facultății de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București în 2006, Masterul de Agribusiness, în 2008, în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară Cluj Napoca, Masterul de Conservare și Reabilitare a Patrimoniul Construit în 2010, în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București.
Activitatea sa curentă implică proiectarea și execuția proiectelor în domeniul arhitecturii peisajului și a reabilitării patrimoniului construit în cadrul Maple Architectural Design.
Dezvoltarea domeniului profesional este una din activitățile curente, astfel, în 2009 Andreea Raducu Lefter a devenit membru al Asociației Peisagiștilor din România - AsoP. În anul 2013 a ocupat funcția de coordonator al Departamentului Profesioniști în cadrul Filialei București, iar în 2016 a fost aleasă președinte a Filialei București participând activ împreună cu membri asociației la dezvoltarea și consolidarea profesiei de peisagist din țara noastră.
Teodora Koos
Nume Koos
Prenume Teodora
Pozitie Specialist 2.2, echipa AsoP București (Partener 2)
Functie Peisagist
Prezentare personală
Teodora Koos este peisagist specializat în dezvoltare durabilă.
A absolvit Specializarea Peisagistică a Facultății de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în 2012 și Masterul internațional Managementul Eco-Inovațiilor, în 2013, în cadrul Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris. În 2013 a absolvit școala de vară axată pe inovație pentru schimbările climatice Climate KIC (Paris, Londra, Berlin) din cadrul Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT). Imediat după finalizarea studiilor a activat în cadrul BIO by Deloitte Paris, oferind consultanță pentru proiecte de protecția mediului și dezvoltare durabilă.
Teodora Koos este membru fondator al Institutului de Inovare pentru Tranziția la Sustenabilitate (INTRAS Institute) din Paris, organizație în cadrul căreia s-a concentrat cu precădere asupra unui proiect care are ca obiect dezvoltarea unui model de oraș-eco.
În prezent, activitatea sa curentă implică proiectarea în domeniul arhitecturii peisajului și întreținerea spațiilor verzi în cadrul Plantko Green Design.
Începând cu 2015, la întoarcerea în țară, a devenit membru al Asociației Peisagiștilor din România - AsoP, iar la ora actuală este Coordonator al Departamentului Promovare în cadrul Filialei Teritoriale București-Ilfov.
Păunița Iuliana Boancă
Nume Boancă
Prenume Păunița Iuliana
Pozitie Specialist 3.1, coordonator echipa AsoP Nord-Vest (Partener 3)
Functie Peisagist
Prezentare personală
Păunița Boancă a absolvit în anul 2009 Specializarea Peisagistică din cadrul Facultății de Horticultură și în anul 2011 Masterul Proiectarea, Amenajarea și Întreținerea Spațiilor Verzi, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. A obținut Diploma de Doctor în anul 2012, în urma susținerii publice a tezei de doctorat „Cercetări privind condiţiile de implementare şi aplicabilitatea celulelor de bioretenţie în municipiul Cluj-Napoca, România”. În anul 2014 a obținut o bursă de cercetare postdoctorală pentru Proiectul de cercetare: “Utilizarea sistemelor de bioretenţie pentru gestionarea durabilă şi utilizarea surselor neconvenţionale de apă în agricultură cu aplicaţii în creşterea valenţelor ecologice a practicilor agricole”. În decursul anilor 2008-2016 a fost membră în echipele a șase proiecte de cercetare naționale și internaționale. Domeniile de interes în care activează sunt: cercetare ştiinţifică în Arhitectura peisagistică durabilă şi domenii conexe (horticultură, îmbunătăţiri funciare), Tehnici sustenabile de amenajare a peisajelor urbane şi rurale, Infrastructuri ecologice, Amenajarea peisajelor eficiente din punct de vedere energetic, Studii de peisaj – Impact vizual.
În anul 2011 a devenit membru asociat al Asociației Peisagiștilor din România - AsoP. Din anul 2014 este președinte și membru fondator a Filialei Teritoriale Nord-Vest a Asociației Peisagiștilor din România - AsoP. Din anul 2014 este membru al Consiliului Director AsoP România.
Sonia Bors-Oprișa
Nume Bors-Oprișa
Prenume Sonia
Pozitie Specialist 3.2, echipa AsoP Nord-Vest (Partener 3)
Functie Peisagist
Prezentare personală
Bors-Oprișa Sonia a absovit în anul 2008 Specializarea Peisagistică din cadrul Facultății de Horticultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, iar în anul 2010 Masterul Proiectarea, amenajarea şi întreţinere spaţiilor verzi, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. În anul 2011 Sonia Bors-Oprișa obține diploma de Doctor în urma susținerii publice a tezei de doctorat cu titlul “Cercetări privind studiul și controlul eroziunii taluzurilor degradate cu ajutorul vegetației, în condițiile Podișului Someșan”. Începând din anul 2008 a desfășurat o bogată activitate de cercetare în domeniul peisagisticii fiind membră în proiecte de cercetare naționale și internaționale. A fost profesor asociat la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, predând studenților de la specializarea Peisagistică, Facultatea de Horticultură, U.S.A.M.V. Cluj-Napoca. Din anul 2012 este asistent universitar în cadrul aceleaşi instituții, la Facultatea de Horticultură, Specializarea Peisagistică. A fost implicată ca voluntar în campanii umanitare, în organizarea mai multor conferințe, ateliere și expoziții. În anul 2011 a devenit membru asociat al Asociației Peisagiștilor din România - AsoP. Din anul 2014 este vicepreședinte și membru fondator al Filialei Teritoriale Nord-Vest a Asociației Peisagiștilor din România - AsoP. Din anul 2014 este membru în Comisia de Disciplină a AsoP România.
Cordula Weber
Nume Weber
Prenume Cordula
Pozitie Specialist, Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitecktinnen BSLA, Elveția (Partener 9)
Functie Peisagist
Prezentare personală
Cordula Weber a absolvit cu distincție studiile în arhitectura peisajului din cadrul Universității de Științe Aplicate din Rapperswil, Elveția precum și studiile postuniversitare: „Basics of Business Management” (Universitatea din Zürich), Management (Centrul de Management Malik, St. Gallen) și „GIS in planning” (Universitatea de Științe Aplicate din Rapperswil).
Experiența profesională include poziția de manager proiect în cadrul birourilor Zulauf und Partner din Baden și Fischer and U. Graber AG din Wädenswil, precum și poziția de director al departamentului de Planificare a spațiilor deschise (en. open space) din cadrul primăriei din Zürich, în perioada 1994-2000. În cadrul acestui context a coordonat elaborarea strategiei de planificare a spațiilor verzi și deschise (2000-2010) a orașului Zurich, intitulată The Green Book of Zurich, Integral Planning- outcome- oriented action. De asemenea în perioada 2009-2015 a fost membru în Consiliul de management din cadrul primăriei Zürich.
În prezent ocupă funcția de director management în cadrul biroului StadtLandschaft GmbH din Zürich și membru al Asociației Arhitecților Peisagiști și a Arhitectelor Peisagiste din Elveția (BSLA).